...

ANBI

Wist je dat je Podium ‘t Beest ook op andere manieren kan steunen?

Stichting ’t Beest heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), en daarom mag ‘t Beest giften ontvangen. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen voor de gever:

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

• Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Informatie over deze status kunt u vinden op de site van de belastingdienst: www. belastingdienst.nl
Voor meer informatie over sponsoring, adverteren of de ANBI status kunt u mailen of bellen naar info@tbeest.nl of bellen op 0113-228142