...

HUISREGELS

Voor iedereen moet uitgaan gezellig en veilig blijven. Een relaxte houding is een basisvoorwaarde. In ‘t Beest ga je respectvol met elkaar om. Om dit te bereiken hebben we, naast de bestaande wettelijke bepalingen, een aantal huis- en gedragsregels opgesteld.
 • Bij de kassa of elders in het gebouw ben je verplicht om desgevraagd een geldig identiteitsbewijs te tonen. Indien je geen geldige legitimatie kunt overhandigen word je de toegang ontzegd, zonder recht op restitutie van het entreegeld. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Kopieën hiervan worden niet geaccepteerd.
 • Ter bescherming van je eigen en andermans veiligheid kun je worden gefouilleerd. Ook mogen we van je vragen dat je een detectiepoortje passeert. Beslissingen van het personeel zijn bindend.
 • Personen die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen wordt de toegang geweigerd.
 • Roken (inclusief E-sigaretten) is niet toegestaan binnen het gebouw.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen. ’t Beest accepteert geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing of beschadigingen.
 • Vind je in ‘t Beest een voorwerp dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan dien je dit bij een van de  medewerkers in te leveren. Gevonden voorwerpen worden na uiterlijk twee weken bij de gemeente gedeponeerd. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.
 • Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. In geval van twijfel dien je door middel van een geldig legitimatiebewijs te laten zien hoe oud je bent. Bovendien is het niet toegestaan dat een gast of bezoeker van ’t Beest alcoholhoudende of sterke drank doorgeeft aan iemand onder de 18.
 • Voor toegang tot concerten geldt er geen minimum leeftijd, tenzij anders vermeld op de programmapagina op onze website. Voor bezoekers tot en met 14 jaar is begeleiding door een volwassene echter verplicht. Wij willen, vooral voor onze jonge bezoekers, het belang van goede gehoorbescherming benadrukken. Bezoekers van alle leeftijden dienen in bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • Het geluidsniveau tijdens een concert kan hard zijn. Podium 't Beest houdt zich aan het Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector van maximaal 103 dB (A). Podium 't Beest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor kunnen optreden aan het gehoor. Gehoorbeschermers van Thunderplugs zijn tegen vergoeding verkrijgbaar aan de kassa. 't Beest steunt daarnaast de publiekscampagne I Love My Ears. Meer informatie daarover vind je op www.ilovemyears.nl
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties in ‘t Beest te nuttigen. Bovendien mogen geen consumpties en/of glaswerk of servies mee naar buiten worden genomen.
 • Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is dus niet toegestaan.
 • Instructies van medewerkers van ’t Beest moet je ten allen tijde opvolgen.
 • Je houdt rekening met de mensen die in de directe omgeving van ’t Beest wonen en we verwachten dat je geen overlast veroorzaakt als je het gebouw verlaat.
 • In coronatijd volgt 't Beest het landelijke beleid, gekoppeld aan het beleid van onze nationale brancheorganisatie VNPF. De actueel geldende maatregelen zijn daarin leidend en dienen nagevolgd te worden. De medewerkers van 't Beest hebben hierin te allen tijde het laatste woord.
Verder  tolereren wij  geen: • ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie • agressief gedrag of uitdagen tot een gevecht • handel, bezit of gebruik van hard- en softdrugs • wapens of voorwerpen die als wapen kunnen dienen Overtreding van de huis- of gedragsregels kan leiden tot onmiddellijke verwijdering, een (schriftelijke) waarschuwing of ontzegging tot de toegang tot ’t beest voor bepaalde of onbepaalde tijd. Bij geconstateerde strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie. Heb je klachten, van welke aard ook?  Meld ze onmiddellijk aan een van de medewerkers van ’t Beest. Je kunt onze huisregels ook hier bekijken